👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Får jag vara med?

Skapad 2021-09-20 14:44 i Solbacka förskola Norrtälje
Förskola
Vad ska man göra om någon känner sig utanför? Djuren på Djuris funderar på det. Vi använder deras dilemma till Sokratiskt samtal om hur det kan kännas och hur man kan hitta lösningar.

Innehåll

Tidigare erfarenheter

Grupptillfällen v.36 & 37

Vi såg Djuren på Djuris och pratade/ritade om att säga Nej!
Lekar och samtal börjar reflekteras i barnens lek och samvaro.

Denna planering;

 • Vi ser Djuren på Djuris och har ett sokratiskt rit-samtal utifrån filmen.
 • Vi börjar med att repetera reglerna för ett sokratiskt samtal:

-Vi lyssnar på varandra

-Det finns inget rätt och fel, det kan finnas många olika svar.

-Vi hjälper varandra att tänka noga.

-Var beredd att ändra dig om du upptäcker en bättre ide.

 

 • Vi har rit-samtal kring filmen.

Samtalsfrågor:

-Inledande fråga, alla svarar på den. En öppen fråga som kan ha många svar.

Har du något favoritställe i filmen? Ritberätta!

 

-Tolkningsfrågor. Frågor som väcker kritisk granskning och djupare förståelse för texten/filmen.

Hur tror du att Fidolin kände sig när hen såg Ull och Satsumas leka utan hen?

Hur tror du Fidolin kände när de andra frågade om hen ville följa med och leka efter Djuris?

 

-Värderingsfråga. Återkoppla till egna erfarenheter. Har du varit med om något liknande?

Har du känt dig utanför? Hur skulle du göra om det hände dig? Ritberätta!

 

 

 • Eventuellt övergår vi sedan till lek inom gruppen för att rolleka "Att få vara med".

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18