👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2021-09-20 14:50 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer i detta arbetsområde studera Forntiden. Hur levde människorna och hur såg deras vardag/ levnadsvillkor ut .

Innehåll

Förhistorisk tid - Forntiden

I det här temat ska du få lära dig något om hur livet på jorden uppkom och utvecklades. Du ska få lära dig hur de första människorna på jorden levde. Du ska också få jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.
Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning istiden, stenålder, bronsålder och järnålder kom.
Du ska veta vilka spår man kan hitta av forntiden i naturen, t ex spår av istiden och tidiga bosättningar.

 

Mål

 • Jag ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.
 • Jag ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.
 • Jag ska kunna jämföra hur människor levde då med hur vi lever nu.
 • Jag ska kunna ge exempel på olika spår i naturen från forntiden.
 • Jag ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.
 • Jag ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.
 • Jag ska kunna använda olika källor.

 

 

Arbetssätt

 • Litteratur 
 • Skriva texter, fakta texter
 • Måla och skapa i olika material, bildframställning 
 • Enskilda samt arbeten i grupp.
 • Se filmer.

Bedömning

Eleven ska efter avslutad period kunna:

 • beskriva hur det var att leva i de olika tidsåldrarna
 • göra jämförelser mellan livet på forntiden och i vår tid.
 • kunna använda en tidslinje
 • kunna berätta om olika spår från forntiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3