👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Multiplikation

Skapad 2021-09-20 14:58 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 3 Matematik
vi ska förstå sambandet mellan addition och multiplikation.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta och förstå sambandet mellan addition och multiplikation. 

Tid:

Vi kommer arbeta med detta vecka 38,39, 40, 42 och 43. 

Begrepp:

Addition, multiplikation, kronor, huvudräkning och talmönster. 

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet: 

Vi kommer att arbeta både gemensamt och självständigt. Vi kommer att arbeta både med konkret material, digitalt och matematikboken. 

 

Hur du får visa vad du kan (bedömningsuppgift): 

- Matematikboken

- arbeta digitalt med tomoyo

- problemlösning

- delprov

- aktiv diskussioner i helklass och par. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma
Mall pedagogisk planering

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Delmål till arbetsområdet:
Du kan känna igen sambandet mellan addition och multiplikation.
Du kan skriva ut enheten kr i en multiplikation.
Du kan multiplikationstabellen 5 och 10.
Du kan multiplicera 10 och 100.
Skriv här
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Vi kommer att arbeta både gemensamt i matematikboken och digitalt.
Vi kommer att arbeta både gemensamt i matematikboken och digitalt.
Vi kommer att arbeta både gemensamt i matematikboken och digitalt.
Vi kommer att arbeta både gemensamt i matematikboken och digitalt.
Aktivitet