👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2021-09-20 15:05 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi samlas en stund varje dag, ser varandra och upplever något roligt ihop. Det skapar struktur och trygghet.

Innehåll

Område, läroplansmål: språk, värdegrund, matematik 

Varför har ni valt detta område?

Samlingen är en omtyckt daglig aktivitet som vi vill synliggöra även för vårdnadshavare.

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

Hel gruppen 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 

 • Vi förväntar oss att varje barn känner sig sett och att det har en viktig plats i gruppen.
 • Vi förväntar oss att alla barn ska greppa samlingsstrukturen och känna sig trygga med den.
 • Lära sig varandras namn.
 • Lära sig sångtexter och förstå vad de handlar om.
 • Lära sig räkneramsan och förståelse för att en kaplastav kan representera en individ, förståelse för hur turordning går till.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18