👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2021-09-20 15:12 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar. Varför ändrar löven färg på träden under hösten? Varför trillar löven av? Varför flyttar några fåglar till andra länder under hösten? Varför kan vissa fåglar stanna? Allt detta och mycket mer kommer eleverna få lära sig om hösten under detta arbetsområde.

Innehåll

Aktiviteter/Vad ska vi lära oss:

·       Vi ska lära oss varför blir det olika färger på löven beroende på årstid

·       Lära oss varför vi har olika årstider

·       Känna igen de olika årstiderna och saker som är typiska för dem

·       Vad händer med djur och växter under de olika årstiderna

·       Prata om solen och jordens vinkel och hur de hör samman

 

Arbetssätt/Hur ska vi lära oss:

·       Samtala om de olika årstiderna

·       Måla bilder som är typiska för de olika årstiderna

·       Titta på växter i vår närmiljö och samtala om hur de ändras beroende på årstid

·       Se på film

Skriva

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
NO åk 1

Insats krävs
--->
Godtagbara kunskaper
--->
Mer än godtagbara kunskaper
--->
Sorteringar
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Du beskriver på ett enkelt sätt vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Du kan även sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Du kan förklara skillnaden på de olika materialen och hur de kan sorteras. Du kan också berätta vad de olika materialen kan återanvändas till. Du kan även sortera flera föremål utifrån olika egenskaper.
Året runt i naturen
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du känner igen några olika växter och djur som finns i naturen. Du kan namnge årstider, djur och växter. Du känner även till vilka årstider som finns.
Du visar att du kan flera olika arter i naturen och kan koppla dem till årstiderna. Du kan även berätta en del fakta kring olika djur, exempelvis björn, fjäril, myra. Du förstår att naturen påverkas under året och vet hur en del växter och djur påverkas. Du vet i vilken ordning årstiderna kommer. Du kan både beskriva årstiderna och vet vilka skillnader det finns mellan de olika årstiderna.
Vatten, faser och lösningar & blandningar
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser. Du kan separera några lösningar och blandningar med hjälp av enkla metoder.
Du kan förklara egenskaperna hos vatten, dess faser samt dess övergångar. Du kan beskriva lösningarna och vet några ämnen som kan respektive inte kan lösas i vatten.
Dokumentation och fältstudier
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar. I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan ditt eget och andras resultat. Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av undersökningar. I det undersökande arbetet gör du jämförelser mellan ditt eget och andras resultat. Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal. Du är även driven i diskussioner.