👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi

Skapad 2021-09-20 15:13 i Ellös skola Orust kommun
Hur ser det ut i Sverige? Varför bor människorna där de bor?' Varför flyttar människor? Hur är vädret i Sverige?
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att titta på Sverigekartan och prata om varför människor bor där de gör. Varför flyttar människor? Vi kommer att prata om stad, landsbygd, skog, fjäll och kust. Vi kommer också att prata om väder och väderlek.

Innehåll

Centralt innehåll

Centralt innehåll i temat är:

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Miljöfrågor utifrån elevers vardag, till exempel om trafik, energi och matvaror.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med:
- Sveriges olika naturtyper; stad, landsbygd, skog, kust och fjäll
- Sverigekartan
- gruvor
- väder och väderlek
- flytt mellan länder, orsaker och konsekvenser

Arbetssätt

Vi kommer att:
- läsa texter gemensamt
- diskutera i helklass och mindre grupper
- se film

Bedömning

Följande kommer att bedömas:
- uppmärksamhet och deltagande på lektionerna och i diskussioner
-genomförande av vissa arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3