👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i min vardag

Skapad 2021-09-20 15:10 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola 1 – 3 Teknik Verklighetsuppfattning
Vi omger oss av en mängd olika saker som hjälper oss att utföra olika arbeten i vår vardag. Det kan vara arbeten som görs på ditt rum, i köket eller i klassrummet. Vilka är de och hur fungerar de?

Innehåll

Syfte

Jag identifierar, jämför och reflekterar över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion.

Jag använder ämnesspecifika ord , begrepp och symboler.

 

Mål

Jag känner till hur några tekniska apparater i min vardag fungerar och vad de används till.

 

Innehåll

Jag undersöker redskap och tekniska apparater.

Jag ser på film

Jag läser faktaböcker

Jag använder bilder

Jag arbetar i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-3

Matriser

Tk VEU
Teknik i min vardag

Jag visar intresse
Jag deltar
Jag medverkar/ bidrar