👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2021-09-20 15:09 i Vallåsskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med begreppen teknik och tekniska lösningar. Vi försöker förstå hur människor har haft behov av redskap och verktyg.
Grundskola 2 Teknik
Vi kommer att arbeta med begreppen teknik och tekniska lösningar. Du ska få bekanta dig med med viktiga uppfinningar genom tiderna och fundera på hur de har påverkat människors vardag. Vi kommer att få prova på att programmera med hjälp av en Blue-bot och en Bee-bot.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

- Kunna förstå vad teknik är och diskutera olika tekniska lösningar med klassen.

- Förstå vad ett verktyg är och varför vi har olika verktyg.

- Kunna se och förstå hur man skapat tekniska lösningar för ett visst behov.

- Kunna samtala om  nya ord och begrepp inom teknikområdet.

- Förstå och kunna diskutera vad som gjort att teknikutvecklingen gått framåt, och hur tekniken förändrats över tid.

- Samarbeta kring uppgiften att planera och bygga en teknisk konstruktion.

Bedömning - vad och hur

 

Bedömningar görs under arbetets gång genom diskussioner, dialoger och olika arbetsuppgifter, samt utifrån din förmåga att visa att du:

-aktivt deltar då vi tillverkar olika konstruktioner.

-aktivt deltar och försöker komma med idéer till lösningar.

-aktivt deltar i diskussioner efteråt när vi utvärderar.

-använder några tekniska begrepp i rätt sammanhang.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:

- se filmer och läsa texter om teknik i vardagen och uppfinningar från olika tidsepoker.

- träna samarbete genom att ni får lösa olika praktiska problem i grupper.

- tillverka olika konstruktioner.

- diskutera och tänka tillbaka och utvärdera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3