👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 35-45: Sanning eller konsekvens

Skapad 2021-09-20 15:09 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola F Svenska
Under några veckor kommer vi att läsa den skönlitterära boken Sanning eller konsekvens av Annika Thor. Vi kommer att träna på att läsa, förstå och tolka det vi läst. Vi kommer också att träna på att samtala i små grupper, och i helklass. Vi arbetar med flödesskrivning, sammanfattningar och slutligen en kort berättande text.

Innehåll

 

Förväntat resultat

 • Du ska ha läst en skönlitterär bok för ungdomar.

 • Du ska ha lärt dig att skriva en sammanfattning av en text.

 • Du ska ha lärt dig att samtala om ett bestämt ämne (frågor kring boken).

 • Du ska ha lärt dig hur man skriver en berättande text.

 

Undervisning

Vi arbetar med boken en gång i veckan på lektionstid. Varje vecka har du läsläxa och skriver en kort läslogg. När vi läst ut boken kommer vi att arbeta med egen textproduktion då du kommer att få skriva en fortsättning på boken.

Vi kommer då att gå igenom hur du skriver en berättande text, skrivregler såsom stor bokstav, skiljetecken och styckesindelning. Men också hur du gestaltar miljöer och karaktärer.

 

Redovisning och bedömning

Det som bedöms under detta arbetsområde är:

 • Din förmåga att läsa och förstå, samt kunna återberätta vad du läst och ha egna tankar om det lästa (läslogg och boksamtal i grupp och helklass).

 • Din förmåga att samtala om ett bestämt ämne (boksamtal).

 • Din förmåga att skriva en berättande text (inlämningsuppgift).Centralt innehåll från kursplan

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt urskilja texters budskap, både uttalade och outtalade och sådant som står mellan raderna.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olik tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor, och myter som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor.

 • Berättande texters budskap, språkliga drag, och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar samt dialoger.

 

Kunskapskrav för att nå godkänt

Läsa

 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang, om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Skriva

 

 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

För att se en detaljerad läsplanering: titta i Classroom.