👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text åk 6

Skapad 2021-09-20 15:15 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Planering utifrån första kapitlet i Klara Svenskan - tala, läsa, skriva
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Syftet med detta avsnitt berättande text är att läsa, samt att komunicera i tal och skrift. Att känna igen strukturen i berättande text och att träna på att skriva en egen skräckberättelse.

Innehåll

Period 37- 39/40

Arbetssätt:

Vi arbetar med första kapitlet i Klara Svenskan - tala, läsa, skriva, med fokus på skriva.

Du kommer att få läsa en skräcknovell och studera olika författarknep. Hur beskriver man personer, miljöer och känslor på ett bra sätt?

Du kommer att få planera och skriva en egen skräcknovell där du använder person-, miljö- och känslobeskrivningar.

Du kommer att bedömas utifrån ditt klassrumsarbete; hur du jobbar och deltar i diskussioner och planerandet och genomförandet (skrivandet) av din skräcknovell.

Mål: 

Att ha tränat på att planera och skriva en egen skräcknovell. Där du övar på typiska drag för en berättande text.

Din berättande text måste innehålla:

 • Rubrik
 • Inledning (talar om vem det handlar om, var och när det händer)
 • Det som skrämmer/hotet
 • Flera händelser 
 • Vändpunkt
 • Slut

En berättande text ska ha vissa språkliga drag:

 • Preteritum (dåtid) eller presens (nutid)
 • Första eller tredje person ("jag" eller "han/hon")
 • Dialoger
 • Uttrycksfullt språk så att dina miljö- och personbeskrivningar blir levande. 
 • Rätt stavning och interpunktion 

 

Preliminär veckoplanering:

37: Klara Svenskan s. 14-19 Förbered en muntlig presentation och presentera den bok du läst.

38: Klara Svenskan s 20. Skräcknovell. Vi läser "Barn med svarta ögon", börjar planera en gemensam och en enskild skräcknovell med fokus på vad som är skrämmande hotfullt i novellen.

Klara Svenskan s. 21-27. Skräcknovell med fokus på personer, miljön, händelser, vändpunkt och avslutning. Börja skriva egen skräcknovell.

39: Skriva färdigt novellen. Ta emot och ge respons. Bearbeta och lämna in novellen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6