👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrottsplanering åk 4 läsåret 21/22

Skapad 2021-09-20 15:28 i Rödsleskolan Oskarshamn
En planering för läsåret i ämnet Idrott och hälsa, med innehåll, aktiviteter, syfte och kunskapskrav.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Att röra på sig är kul. Under läsåret kommer vi att koncentrera oss på olika delar av ämnet "Idrott och hälsa" i perioder. Fokus kommer till största delen ligga på att träna de motoriska rörelser som gör det enklare att kontrollera sin kropp i olika sammanhang. Att ha kul, kunna samarbeta, känna gemenskap och att utvecklas som människa är det som styr undervisningen. Det betyder att vi behöver idrotta och röra oss på ett sådant sätt som gör att alla får möjlighet att uppleva just det, d.v.s. att alla ska tycka att det är kul att röra på sig.

Innehåll

Syfte med undervisningen

1. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

2. Eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet, samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt, fysiskt och social hälsa.

3. I undervisningen ska eleverna få möta olika slags aktiviteter i varierande miljöer och sammanhang, samt få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

4. Innehållet i undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att,

- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
- Genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelser efter olika förhållanden och miljöer.
- Planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa.
- Agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser.
- Kunna simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Planering höstterminen 2021

Vecka 33-36
Lekar och aktiviteter med fokus på motorik och koordination, d.v.s. hur vi kan få våra kroppar att röra sig som vi vill samt hur vi får olika kroppsdelar att samspela med det vår hjärna vill att de ska utföra.

Exempel på aktiviteter lekar, bollekar, stafetter, motorikövningar.

Vecka 37-39
Orientering med fokus på att bli trygg med anpassning av karta i känd miljö.

Simning

Exempel på aktiviteter kartkunskap, orienteringspromenader, orientering självständigt eller med kompis.

Vecka 40-43
Inomhusidrott med fokus på styrka, spänst, smidighet, motorik och samarbete.

Exempel på aktiviteter lekar, motorikbanor, stationsträning och pulshöjande aktiviteter.

Vecka 44 = Höstlov

Vecka 45-47
Inomhusidrott med fokus på racketsporter där vi utvecklar vår öga/hand koordination.

Exempel på aktiviteter badminton, och bordtennis.

Vecka 48-50
Inomhusidrott med fokus på uthållighet, samarbete och spelförståelse.

Exempel på aktiviteter handboll, basket och innebandy.

Vecka 51-1 = Jullov

Planering vårterminen 2022

Vecka 2-5
Inomhusidrott med fokus på styrka, spänst, smidighet, motorik och samarbete.

Exempel på aktiviteter lekar, motorikbanor, stationsträning och pulshöjande aktiviteter.

Vecka 6-7
Inomhusidrott med fokus på rörelser och dans i rytm och takt till musik.

Exempel på aktiviteter rörelser och dans i rytm och takt till musik.

Vecka 8 = Sportlov

Vecka 9-14
Simning - Teorisal och simhall

Exempel på aktiviteter simkunnighet = 200 m varav 50 m på rygg samt träning på nödsituationer i vatten.

Vecka 15 = Påsklov

Vecka 16-18
Inomhusidrott med fokus på uthållighet, samarbete och spelförståelse.

Exempel på aktiviteter handboll, basket och innebandy.

Vecka 19-20
Orientering utomhus med fokus på att bli trygg med anpassning av karta i känd miljö.

Exempel på aktiviteter kartkunskap, orienteringspromenader, orientering självständigt eller med kompis.

Vecka 21-23
Friidrott utomhus med fokus på hopp, kast, löpning och stafetter. 

Exempel på aktiviteter löpning, längdhopp, kast med liten boll och stafetter av olika slag.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
    Idh
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
    Idh

Matriser

Idh
Idrottsplanering år 4-6, läsåret 21/22

Bedömningsmatris för ämnet Idrott och hälsa

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Rörelse och motorik
Du deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Dans, takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar du till viss del dina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser väl till takt och rytm.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Säkerhet
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Du tar hänsyn till andra när du rör dig.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Du tar hänsyn till andra när du rör dig.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Du tar hänsyn till andra när du rör dig.
Simkunnighet
Du kan hantera nödsituationer på land och i vatten, samt simma 200 m i en följd varav 50 m i ryggläge.
Du kan hantera nödsituationer på land och i vatten, samt simma 200 m i en följd varav 50 m i ryggläge.
Du kan hantera nödsituationer på land och i vatten, samt simma 200 m i en följd varav 50 m i ryggläge.