👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 2 Matematik (Favorit 2A)

Skapad 2021-09-20 15:31 i Slottsjordsskolan Halmstad
Favorit Matematik 2A – Kapitel 2, Tiotalsövergång
Grundskola 2 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med läromedlet Favorit matematik. Vi kommer arbeta med digitala och laborativa genomgångar med utgångspunkt i Favoritmatematik 2A.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik, samt utveckla strategier för problemlösning.

 

Mål

Du ska visa att du kan:

 • addition och subtraktion inom talområdet 0–100.
 • uppställning inom addition och subtraktion, med och utan tiotalsövergång.
 • multiplikation med 2, 5 och 10.
 • förstå sambandet mellan addition och multiplikation.
 • delningsdivision med tal upp till 12.
 • använda olika strategier vid huvudräkningsuppgifter och problemlösning.

 

Undervisning

Du ska lära dig genom att:

·         arbeta laborativt.

·         diskutera och resonera matematik.

·         färdighetsträna i boken.

·         befästa och resonera runt begrepp.

·         möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

 

Bedömning

Du får visa vad du kan i gemensamma diskussioner, genom enskilt arbete eller arbete i par, samt på genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3