👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling - Fokus på hälsa och hållbar utveckling

Skapad 2021-09-20 15:35 i Förskolan Slättaskogen Falun
Förskola
Genom ett särskilt upplägg och tanke bakom vad vi fyller samlingar med arbetar vi mot området hälsa och hållbar utveckling.

Innehåll

Vi har ett upplägg för samlingen innan våra måltider vid lunch och mellanmål.

Vi sjunger en namnsång för att barnen ska få en överblick och känsla för gemenskap i gruppen. Därefter sjunger vi om kroppens olika delar (Örat, örat har jag här, ögat, ögat har jag här...) och samtalar om vad de olika kroppsdelarna har för olika funktioner. Det har vi gjort med syftet att det är viktigt att lära känna sin egen kropp och bli medveten om hur kroppen fungerar för hälsans skull. Vi introducerar olika kroppsdelar med tiden. Vi har samtalat och diskuterat kring öron, ögon, näsa, näsborre, tunga, mun, läpp, vader, lår, knän, tår, händer, rumpan och hår. 

Andra sången handlar om hygien och vikten av att ta hand om sig själv. 

(Om du blivit smutsig ska du tvätta dina händer, när du ätit godis ska du borsta dina tänder...) 

Där får vi också in hälsoperspektivet och vi gestaltar gemensamt med rörelser hur vi gör när vi tvättar oss. 

Bockarna Bruse är en gestaltande berättelse där vi ändrar om berättelsen kring vad som är relevant för stunden. Vi bearbetar en händelse som kan ha hänt under dagen eller introducerar hälsoperspektivet på olika sätt i berättelsen. 

Vi utmanar även barnen i det sociala samspelet och tänker på en social hållbar utveckling när vi reflekterar över vikten att bli en bra kompis och skapa fina relationer till andra barn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18