👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 2 Svenska

Skapad 2021-09-20 15:39 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att få träna på att skriva olika slags texter både för hand och på Ipad. Du kommer även att få träna på att återberätta, beskriva, och lyssna på andra. Du kommer få läsa olika typer av texter och prova olika lässtrategier för att förstå texterna.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin språkliga förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

 

Mål

Du ska visa att du kan:

·       skriva så att texten är läslig för dig själv och andra (rätt formade bokstäver, mellanrum mellan orden, använder gemener och versaler på rätt sätt).

·       markera meningar med stor bokstav och punkt.

·       stava några för dig vanliga ord.

·       skriva en enkel berättelse med början, mitt och slut.

·       skriva en faktatext med hjälp av stödstruktur (tankekarta, stödord).

·       läsa enkla meningar med flyt.

·       återge delar av texters innehåll.

·       svara på frågor till en text utifrån egen läsning.

·       skillnaden på en faktatext och en berättande text.

·       berätta och beskriva i grupp så att andra förstår.

·       lyssna för att inhämta information.

 

Undervisning

Du kommer att:

- få se på filmer.

- få läsa olika slags texter och träna dig på att svara på frågor till textens innehåll.

- få lyssna till olika slags texter.

- få skriva olika slags texter, både i grupp och på egen hand.

- få bearbeta dina skrivna texter med hjälp av t.ex. checklistor.

- få utveckla ditt ordförråd genom att arbeta med svåra ord.

 

Bedömning

 

Eleven bedöms i muntliga och skriftliga uppgifter, samt gemensamma grupparbeten.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3