👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-09-20 15:53 i Djupedalskolan Härryda
Argumenterande text
Grundskola 6 Svenska
Du ska skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument.

Innehåll

Instruktioner:
I en argumenterande text argumenterar du för din åsikt. Du vill övertyga den som läser att tycka likadant. Det kan handla om att övertyga andra människor om att något behöver förändras.

Du ska skriva ett argumenterande brev till rektorn på  din skola. Det ska handla om en förändring som du vill genomföra på din skola för att förbättra skolans lektioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Bedömning

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Koppling till uppgiften
- eleven följer instruktionen med vuxenstöd - eleven skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text med vuxenstöd
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en relativt väl fungerande argumenterande text
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en väl fungerande argumenterande text
Innehåll
begripligt innehåll - en eller flera åsikter framgår - ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikter/åsikterna med vuxenstöd
begripligt innehåll - en eller flera åsikter framgår - ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikter/åsikterna
relativt tydligt innehåll - en eller flera åsikter framgår relativt tydligt - ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikter/åsikterna
tydligt innehåll - en eller flera åsikter framgår tydligt - ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikter/åsikterna
Struktur
I huvudsak fungerande struktur - texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig med vuxenstöd
I huvudsak fungerande struktur - texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig
relativt väl fungerande struktur - texten är sammanhängande och begriplig t.ex. genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering - textuppbyggnad med hjälp med enkla sambandsord t.ex. och, men finns
väl fungerande struktur - texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering - textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen med vuxenstöd
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet - få stavfel