👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månens aktionsforskning Ht21

Skapad 2021-09-20 16:01 i Spekeröd Stenungsund
Förskola
Hur kan vi ge barnen naturvetenskaplig attityd genom temat med väpplarna?

Innehåll

Vart ska vi? 

Läroplanen för förskolan (Lpfö18)

 

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”( Lpfö/18)

 

 ”nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, fantasi och föreställningsförmåga”

 

”förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik”

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

 

Vi vill öka barnens kunskap inom naturvetenskap samt  skapa en nyfikenhet och ett intresse för rymden och de naturvetenskapliga ämnena.Vi vill också utmana barnen i deras lärprocesser samt ta till vara på deras intressen och kunskap. 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas/barnens nyfikenhetsfråga)

 

Hur kan vi ge barnen naturvetenskaplig attityd genom temat med väpplarna?

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

 

Vi vill öka barnens medvetenhet kring naturvetenskap på vår planet och öka deras begreppsbildning i naturvetenskap/teknik. 

 

Hur gör vi?

 

Vi utgår från handledningsmatrialet som ingår i Väpplarnas utbud och anpassar det efter barnens ålder och utveckling. Vi samtalar om handledningen som finns i boken inom matematik, socialt samspel, natur/teknik och språk. Vi kommer att implementera alla ämnesområden fast med en naturvetenskaplig attityd, för att kunna ge barnen möjlighet till att få kunskap i och om olika fenomen omkring naturvetenskapen.

 

Arbetslaget reflekterar och samtalar om att vi ska skapa gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. Vi strävar mot att göra en strukturerad/tydlig veckoplanering med de aktiviteter som finns i strukturerat i handlednings boken för Väpplarna. Vi har delat in barngruppen i tre olika grupper, för att skapa undervisning där alla barn blir sedda och hörda samt för att främja varje individs kunskapsutveckling.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18