👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna - systerreligionerna

Skapad 2021-09-20 16:08 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
Varför har judar förföljts och mördats genom historien på grund av att de är just judar? Varför blev det så stora konflikter mellan katoliker och protestanter på Nordirland? Varför förknippar vi ofta terrorism med islam? För att förstå en del av de konflikter i världen idag där religion har en betydelse måste vi lära oss en del om religion och hur de olika religionerna skiljer sig åt. De religioner som dominerar i vår dela av världen, västvärlden, är de så kallade Abrahamitiska religionerna eller systerreligionerna, som de också ibland kallas. Dessa tre religioner är: judendomen, kristendomen och islam. Detta är en översiktskurs, där vi tittar på grunderna i respektive religion och gör jämförelser. Vad är lika? Vad är olika? Utifrån de kunskaper vi sedan har försöker vi besvara frågor om varför dessa tre religioner så ofta finns med som orsaker till konflikter i världen.

Innehåll

INNEHÅLL:

Vi läser och lär om grundläggande fakta kring de tre religionerna och sammanfattar.
Vi diskuterar oss fram till på vilket sätt dessa religioner hänger ihop och hur de har påverkat varandra.
Vi gör jämförelser och tittar på likheter och skillnader
Vi gör en analys över hur religionerna både enar och ger människor en identitet men också hur de kan splittra människor i konflikter.
Vi varvar arbete i grupper med eget arbete.

MÅL:

Vad ska eleverna kunna när kursen är slut? (Du kan nivåbeskriva i matrisform nedan, så var kortfattad här.)

MATERIAL:

Filmer från UR Play som förtydligar och fördjupar det boken tar upp: 

Judendomen: Film, Religionskunskap förklarad:  https://urplay.se/program/220690-religionskunskap-forklarad-judendomen

Kristendomen:   Film, Religionskunskap förklarad: https://urplay.se/program/220691-religionskunskap-forklarad-kristendomen

Islam:  Film, Religionskunskap förklarad:   https://urplay.se/program/220689-religionskunskap-forklarad-islam

Videogenomgång - en jämförelse mellan de tre religionerna:  https://youtu.be/6KLSHXUNpcw

Islam- ord och begrepp

https://www.so-rummet.se/content/viktiga-begrepp-nar-du-laser-om-islam

 

BEDÖMNING:

Mindre skrivuppgifter (som görs under lektionstid)

Inspelade diskussioner

Skriftligt prov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Om dödsstraff ur ett religiöst perspektiv.

  • PROV i religionskunskap: De abrahamitiska religionerna

  • LÄXA: RE, De judiska heliga skrifterna

  • Jämförande fakta judendom, kristendom, islam

  • De abrahamitiska religionerna - en jämförelse. Stödfrågor 1- Grundläggande likheter och skillnader. .