👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min praktik

Skapad 2021-09-20 16:16 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Ni ska nu skriva en återberättande text om er praktik

Innehåll

Undervisning

En återberättande text berättar om något som har hänt. Den är skriven i preteritum (dåtid) och kronologisk ordning. Man använder tidsord som varierar texten, t ex senare, först, efter en dag, därefter, slutligen.

Er praktikrapport ska innehålla följande delar:

  • Inledning där ni berättar om var ni varit på er praktik
  • Text som berättar vad ni fick göra under den veckan ni var där.
  • Avslutning där ni skriver om vad ni tycker om er praktikplats och det ni fick göra där.

Ni väljer själva om ni vill skriva i uppgiften eller i Word som ni sedan delar med mig.

Bedömning

Ert arbete under lektionerna

Er text

 

Uppgifter

  • Min praktikplats

Matriser

SvA
Min praktik

Struktur

Mi text har med en av delarna som står i planeringen.
Min text har med 2 av delarna som står i planeringen.
Jag har med alla tre delar som står i planeringen.
Styckeindelning
Min text är skriven i ett stycke.
Min text är indelad i stycken efter de olika delarna.
Tempus
I min text blandas verben i presens och preteritum i min text.
I min text är verben i preteritum.
Kronologisk ordning
I min text blandas händelserna.
Min text har händelserna i den ordning de hände.

Språkriktighet

Stavning
Min text har en del stavfel som stör läsningen.
Min text har några stavfel som inte stör läsningen.
Min text har inga stavfel.
Meningsbyggnad
Min text har ofta orden i fel ordning i mina meningar.
Min text har ibland orden i fel ordning i mina meningar.
Min text har orden i rätt ordning i mina meningar.
Skiljetecken
I min text fattas ofta rätt skiljetecken och stor bokstav där det ska vara det.
I min text finns ofta rätt skiljetecken och stor bokstav där det ska vara det.
Min text har rätt skiljetecken och stor bokstav där det ska vara det.