👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr, nu och sen åk 1

Skapad 2021-09-20 16:29 i Brearedsskolan Halmstad
Vi arbetar med närområdet och med olika samhällsfunktioner.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vad behövs för att ett samhälle ska fungera? Det ska vi fundera på tillsammans. Vi kommer också att arbeta med olika yrken som finns i samhället och om hur det är att bo i Simlångsdalen nu mot hur det var förr. Kanske kan vi också fundera kring hur det kommer att se ut här i framtiden!

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • kunna ge exempel på olika yrken.
 • kunna ge exempel på viktiga samhällsfunktioner som finns i Simlångsdalen.
 • kunna berätta hur ett klassråd går till.
 • kunna berätta hur man kan betala för olika varor och tjänster.
 • kunna ge exempel på vad några olika varor och tjänster kan kosta.
 • kunna jämföra hur det var att bo i Simlångsdalen förr mot hur det är nu.
 • kunna ställa frågor som gör att du lär dig om hur det var att leva i Simlångsdalen förr i tiden.
 • kunna berätta om hur det var att vara barn i Simlångsdalen under ett par olika tillfällen i historien.

 

Så här arbetar vi

 • titta på film
 • diskutera
 • rita och skriva
 • göra intervjuer
 • studiebesök

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att du:

 

Godtagbara kunskaper:

 • ger exempel på några yrken
 • ritar en bild där olika viktiga samhällsfunktioner som finns i Simlångsdalen och berättar om dem.
 • berättar om hur klassråd går till.
 • ritar olika sätt att betala på
 • fyller i priser på några förutbestämda varor och tjänster.
 • jämför hur det är att bo i Simlångsdalen nu mot förr
 • förbereder intervjufrågor
 • ritar hur det kunde se ut för ett barn i Simlångsdalen under ett par olika tillfällen under historien och sedan berätta till bilderna.

 

 

Mer än godtagbara kunskaper:

 • ger exempel på några yrken och rangordna dem efter hur viktiga du tycker att de är i samhället.
 • ritar en bild där olika viktiga samhällsfunktioner som finns i Simlångsdalen finns med och förklarar varför några är mer viktiga
 •  berättar om hur klassråd går till och använder då orden ordförande och sekreterare.
 • ritar olika sätt att betala  samt redogör för några för-och nackdelar med dem.
 • ritar och fyller i priser på några varor och tjänster.
 • ritar hur det kunde se ut för ett barn i Simlångsdalen under ett par olika tillfällen under historien och sedan säga några för- och nackdelar med de olika tidsperioderna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3