👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-09-20 16:27 i Trätofflans förskola Sjöbo
Förskola
Matematik är projektet för hösten 2021.

Innehåll

Projektplan ht 2021

Matematik i sagans värld

 

Mål från läroplanen: ” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”.

 

Vi ska använda litteratur för att ta tillvara på de resurser som finns och för att stärka barns matematikutveckling. Att hitta matematiken i en känd saga gör att matematiken blir både rolig, kreativ och logisk.

Projektet ska gå som en röd tråd genom upplevelser på förskolan såsom musik, rörelse, uteverksamhet, it i utgångspunkt i sagans värld.

 

Blomgruppen: 

Mål: 

De äldre barnen ska kunna visa förståelse för jämförelseord tex lång- kort, lätt- tung.

Kunna namnge de geometriska formerna cirkel, kvadrat och triangel. 

Att känna igen siffrorna 0-5. Mål från läroplan: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

  • självständighet och tillit till sin egna förmåga.

  • Få använda digitala verktyg som stimulerar utveckling och lärande.

  • Skapa förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som drama, rörelse, musik och dans.

  • Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur. 

Vi delar barnen i tre olika grupper. Detta för att se det enskilda barnet och alla ska få lite mer tid och kunna ge lite extra för de som behöver det. 

Metod: 

Sara och Sofia (Sofie) har utegrupp och erbjuder matematiska aktiviteter ute. Använda kroppen och sina sinnen för att upptäcka och lära. Barnen får uppdrag vid varje tillfälle som vi sedan problematiserar. 

Tanja erbjuder  IT och sagor. Använda digitala verktyg såsom greenscreen och digitala ägget. 

Gosia erbjuder musik och rytmik. Genom musik, dans och instrument få en kännedom om matematik och rytmik. Få spela och sjunga musik svagt och starkt, legato och staccato. Att musik kan se olika ut och spelas på olika sätt.