👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4 2021/22

Skapad 2021-09-20 17:16 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Grundskola F Teknik
Vi kommer som första moment i ämnet teknik prata om vad teknik är och vad vi behöver tekniken till. Vi kommer att arbeta med problem, lösningar och olika uppfinningar. Hur fungerar egentligen ett dörrhandtag? Varför kan leksaksbilen röra sig framåt? I det här arbetet ska du få lära dig om mekaniska rörelser och hur de fungerar.

Innehåll

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Våra mål

  Du ska kunna:

  * ge exempel på enkel mekanik i vår vardag

  * göra enkla konstruktioner

  * framställa bilder som uttrycker det du vill berätta om

  * utarbeta ett eget förslag på en teknisk lösning till något problem i din vardag

  * använda ord och begrepp som t.ex. mekaniska rörelser, hävstång, kugghjul
 • Utveckla något tekniskt i din vardag, samt diskutera om det finns en framtid med den tekniska produkten.

   

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:
* din förmåga att ge exempel på mekanik i din vardag

* hur dina konstruktioner ser ut och fungerar

* din förmåga att framställa bilder som uttrycker det du vill berätta om

* hur ditt förslag på en teknisk lösning i din vardag ser ut och hur den skulle kunna fungera

* din förmåga att använda ord och uttryck som hör till vårt tema

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkeltbildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få undervisning om:

* vad mekanik är och hur olika saker i vår vardag fungerar
* hur man kan göra enkla konstruktioner
* hur man på olika sätt kan framställa tydliga bilder
* olika tekniska lösningar som du stöter på i din vardag
* många ord och uttryck som hör till vårt tema
Vi ha kommit fram till att vi ska arbeta så här.
Vi ska:
* arbeta tillsammans och på egen hand
* se på filmer
* arbeta med våra händer
* läsa faktaböcker  

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.