👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kappsäcken Aktionsforskning ht-21

Skapad 2021-09-20 17:28 i Hallerna Stenungsund
Förskola
- Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för språkutveckling och intresse för skriftspråk?

Innehåll

Vart ska vi? 

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

Mål: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

• Göra det spännande och meningsfullt med skriftspråk. 
• Att vi pedagoger blir bättre språkförebilder som på ett lekfullt sätt både skapar intresse och utgår från barnens intresse.

 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

 

-       - Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för språkutveckling och intresse för skriftspråk?

 

  

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

Hur intresset för skriftspråk och förmågan att uttrycka sig utvecklas. 

 

Hur gör vi?  

-      Synliggöra skriftspråket i lärmiljöerna. Märka upp hyllor med material osv och utveckla ett ”Skriftspråksrum” med olika material som inspirerar och skapar intresse för skriftspråkande.

-        Fokus på barnens namn, bokstäver och identitet.

-     Skriva ner och dokumentera vad barnen berättar när de t.ex. skapar. Ge barnen möjligheter att uttrycka sina tankar och synliggöra dessa. 

-       Utgå från barnens lek och intresseområden med fokus på barnens delaktighet. 
  Lek och skoja med språket och bokstäver. Rim och ramsor. 

- Högläsning och boksamtal.