👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy åk 6, 2021

Skapad 2021-09-20 17:25 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska
Vi har under en period läst boken "Alex Dogboy". Vi läser i helklass, enskilt och i mindre grupper och jobbar med frågor under läsningens gång. Vi avlutar med en skrivuppgift där du får skriva ett brev till en av karaktärerna i boken.

Innehåll

Alex överges tidigt av sina föräldrar och vantrivs hos sin moster. Alex rymmer, men livet på gatan i Tegucigualpa visar sig vara farligare än han trott och det är svårt att hitta mat. Ett tag bor Alex på en soptipp och samlar plastpåsar, där hittar han en skadad hundvalp som han tar hand om. Så får han sitt nya namn: Dogboy. 
Boken är baserad på en verklig pojke och det som hänt honom eller andra gatubarn som Monica Zak har träffat under sina resor i Centralamerika.

Uppgifter

  • Slutuppgift till Alex Dogboy

Matriser

Sv
Alex Dogboy

F (når ej målen)
E
C
A
Läsflyt
Kunskapsmålen nås ej
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra
Läsförståelse
Kunskapsmålen nås ej
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Diskutera texters budskap
Kunskapsmålen nås ej
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva
Kunskapsmålen nås ej
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk har en viss variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk har en ganska god variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk har en god variation.
Skrivregler
Kunskapsmålen nås ej
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Förstärka budskap
Kunskapsmålen nås ej
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.