👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Åk 6

Skapad 2021-09-20 17:57 i Alboskolan Ale
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer att lära oss mer om Europa och människors levnadsvillkor i världen.

Innehåll

I arbetsområdet "Europa" ska du få möjlighet att lära dig:

 • Namn och läge på europiska länder, huvudstäder, bergskedjor och hav.
 • Lära dig mer om några europeiska länder (Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Ryssland, Italien, Spanien, Grekland)  .
 • Fördjupa oss i Västeuropa, Centraleuropa, Östeuropa och Sydeuropa.
 • Bergskedjor 
 • Klimatet i Europa
 • Europas natur 
 • Transporter i Europa
 • Kartkunskap 
 • varför våra levnadsvillkor skiljer sig åt mellan olika delar av världen. 

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 

 • se faktafilmer om Syd-, Väst-, Öst-, och Centraleuropa.
 • läsa texter och svara på frågor om Europas länder
 • se en tv-serie om Europa på ur.se " Geografens testamente- Europa"
 • göra olika kartövningar där vi lär oss hitta i kartböcker, använda register och tyda kartans tecken och färger
 • använda digitala läromedel "seterra.com" för att lära oss namngeografi
 • skriva en faktatext om ett europeiskt land.
 • träna på att söka relevant fakta om länder.
 • diskussioner och gruppsamtal
 • begreppsträning
 • arbeta med "världens barn" för att förstå vad ojämlika levnadsvillkor kan innebära.

Arbetsområdet bedöms på detta sätt:

 •       din förmåga att lyssna och delta aktivt i diskussioner i helklass och i grupp
 •      du visar dina kunskaper om Europas namngeografi, läge, orter, berg och vatten (begreppsliga förmågan) 
 •      din förmåga att använda och förklara ord inom arbetsområdet
 •      din förmåga att söka relevant fakta, för landet du har valt
 •      din förmåga att skriva en faktatext om ett land
 •      din förmåga att använda kartboken och registret på ett relevant sätt för uppgiften.  
 •      din förmåga att förstå vad ojämlika levnadsvillkor kan innebära. 

 

Matriser

Ge
Geografi ÅK 6

E
C
A
Beskriva
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Föra resonemang
 • Ge  4-6
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Analysera och värdera
 • Ge  4-6
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.