👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi och kemisäkerhet

Skapad 2021-09-20 18:02 i Torpskolan Lerum
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Grundläggande samt säker kemi.
Grundskola 7 Kemi
Alla ämnen är uppbyggda av materia, men vad är materia då? Svaret har förändrats genom tiden. Empedokles och Aristoteles teori om de fyra elementen ansågs vara det rätta svaret i mer än 2000 år! Men nu vet vi att materia är uppbyggt av atomer.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

-Kapitlet "Materiens byggstenar" i boken Puls Kemi, sidorna 32 - 43.

-Farosymboler 

-Materiel vid kemi-laborationer (på papper)

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att ha genomgångar, läsa i kemiboken, förklara begrepp, analysera, titta på film och diskutera.
 • Eleverna kommer att få göra laborationer och lära sig att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt.

DETTA SKA BEDÖMAS

Elevens förmåga att laborera och utföra naturvetenskapliga experiment.
Elevens kunskaper inom området och förmåga att använda sina kunskaper (t ex i diskussioner och vid laborationer).
Eleverna avslutar arbetsområdet med ett grundläggande kunskapsprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Grundläggande kemi och kemisäkerhet

Bedömningsmatris för "Grundläggande kemi och kemisäkerhet"

Ännu ej visad
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användningav kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användningav kemins begrepp, modeller och teorier.