👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 3

Skapad 2021-09-20 18:27 i Vätö skola Norrtälje
Lpp för arbetsområdet skriva.
Grundskola 3 Svenska
Skriva olika typer av texter för hand eller på Ipad. T.ex. berättelser, fakta och argumenterande text.

Innehåll

Skriva

Vi kommer att arbeta med att skriva olika slags texter - berättelser, faktatexter, brev, instruktioner och inbjudningar. Vi ska lära oss vad som ska vara med i texterna och hur man kan planera för att texten ska bli riktigt bra och längre än när du gick i tvåan. Du och dina kompisar ska få öva er på att rätta era egna och varandras texter. En gång varje termin kommer vi att utvärdera hur det går för dig.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

FORMULERA SIG OCH KOMMUNICERA I SKRIFT - Vi kommer att skriva olika slags texter. Vi kommer att öva oss att planera texterna så vi får en tydlig röd tråd och lyckas skriva längre texter än innan. Vi kommer att prata om hur man kan skriva för att få ett varierat och bra språk. Vi kommer att öva vår handstil så den blir läslig för andra. Vi kommer att öva oss att förbättra det vi har skrivit, både genom att själv kontrollera och genom att en kompis gör det.

ANPASSA SPRÅKET EFTER OLIKA SYFTEN, MOTTAGARE OCH SAMMANHANG - Vi kommer att prata om vad som ska vara med i olika slags texter och hur man ska skriva så budskapet tydligt kommer fram.

URSKILJA SPRÅKLIGA STRUKTURER OCH FÖLJA SPRÅKLIGA NORMER - Vi kommer att prata om vad som ska vara med i en mening för att den ska vara hel. Vi kommer att öva stavning. Vi kommer att öva oss att ha stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden i våra texter. Vi kommer att öva oss att använda frågetecken och utropstecken.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Formulera dig och kommunicera i skrift.

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Uppgifter

 • Ng-saga

 • Cirkusen

 • Påsksaga

 • Dikt Jag tycker om...

 • Påskberättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
SVENSKA, skriva

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
Nivå 1
--------------->
Nivå 2
--------------->
Nivå 3
SKRIVA SÅ ATT ANDRA FÖRSTÅR(kommunicera, formulera)
Berätta, beskriva och förklara.
Du uttrycker dig på ett enkelt sätt så andra förstår. Du använder ett enkelt språk. Behöver hjälp med att planera dina texter. Behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i dina texter. (Början - handling - slut)
Du uttrycker dig klart och tydligt så andra förstår. Du utvecklar ditt budskap genom att förklara och skriva mer. Du kan till stor del planera dina texter på egen hand. Det finns till stor del en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Du uttrycker dig klart och tydligt med ett omväxlande språk. Det är lätt för andra att förstå dina texter. Du utvecklar ditt budskap genom att beskriva och förklara med ett omväxlande språk. Du har bra kunskaper om hur man kan planera sina texter och gör det oftast helt på egen hand. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, stavning, stor bokstav, punkt, mellanrum mellan orden, läslig handstil.
Du skriver oftast med rätt grammatik, men det händer att det finns språkliga fel i texten. Du kan ha svårt för att upptäcka dem på egen hand även om du läser igenom texten. Dina meningar är oftast bra men blir ibland felaktiga eftersom du glömmer våra skrivregler. Du behöver hjälp med att bearbeta dina texter utifrån våra skrivregler.
Du skriver oftast med rätt grammatik, men det händer att det finns språkliga fel i texten. Du kan ibland upptäcka felen på egen hand när du läser igenom texten. Dina meningar är oftast bra men blir ibland felaktiga eftersom du glömmer våra skrivregler. Du kan bearbeta dina texter utifrån våra skrivregler med hjälp av tydliga instruktioner eller uppmaningar från vuxen.
Du skriver oftast med rätt grammatik. Det finns få språkliga fel i texten. Du kan oftast upptäcka felen på egen hand när du läser igenom texten. Dina meningar är oftast bra. Du håller dig oftast till våra skrivregler. Du kan till stor del på egen hand bearbeta dina texter utifrån våra skrivregler.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Du behöver hjälp med att anpassa språket efter mottagare, syfte och sammanhang.
Du anpassar språket efter mottagare, syfte och sammanhang med hjälp av en instruktion.
Du kan på egen hand anpassa språket efter mottagare,syfte och sammanhang