👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formal & informal English

Skapad 2021-09-20 18:31 i UPPLANDS-BROGYMNASIET Upplands-Bro
Gymnasieskola Engelska
We are going to be working with formal and informal English.

Innehåll

When you talk/write to people you need to adapt your language depending on who you are talking to, and depending on the situation. Sometimes you can be more casual, as with friends or family, using a more informal language, that might include slang or curse words. Other times you need to express yourself very properly and politely, perhaps when communicating with an authority figure, or a complete stranger. For the next few weeks we will be working with how to express ourselves in both formal and informal English. 

Uppgifter

 • Practicing formal & informal English

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.  
  Eng  -
 • Händelser och händelseförlopp. 
  Eng  -
 • Talad engelska och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter. 
  Eng  -
 • Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.  
  Eng  -
 • Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ord och fraser, till exempel kollokationer. 
  Eng  -
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom ord och fraser som markerar till exempel orsakssammanhang, talarens inställning, tidsaspekt och avslutning. 
  Eng  0-0
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar  och diskuterar.  

  Eng  -
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i  elevernas egen produktion och interaktion.  
  Eng  -
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och precisera samt för att skapa struktur och anpassa kommunikationen efter syfte,  mottagare och sammanhang.  
  Eng  0-0
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  Eng  E
 • I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.  
  Eng  E
 • I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 
  Eng  C
 • I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
  Eng  A
 • I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A

Matriser

Eng
Formal & informal English, English 5

E
C
A
Communication
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaction
I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.