👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7, Statistik

Skapad 2021-09-20 18:45 i Torpskolan Lerum
Statistik
Grundskola 7 Matematik
Statistik

Innehåll

Läromedel; Prio Matematik åk 7

Kapitel 1; Statistik

V. 34-38

Avslutas med skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7

FÖRMÅGOR

E
C
A
Problemlösning
Begrepp
Metoder
Resonemang
Kommunikation