👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal, längdenheter och procent -Matematik åk 5

Skapad 2021-09-20 18:47 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 5 Matematik
Vi ska de kommande veckorna fördjupa oss i bråk, decimaltal, längdenheter och procent.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Mål 

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna: 

·         Förstå, benämna och uttrycka bråk, både från bilder och från tallinje

·         Storleksordna bråk och decimaltal

·         Göra enklare beräkningar med bråktal och decimaltal

·         Visa förståelse för procentbegreppet

·         Förstå sambandet och växla mellan bråktal och decimaltal

 

Metod 

Vi kommer att arbeta med matematikboken som grund. Vi har gemensamma genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlen innehåller, en del arbete sker även praktiskt. Vi gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då eleverna har möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under arbetets gång sker olika bedömningssituationer samt avsnittet avslutas med ett prov.  Enstaka läxor kan förekomma för att befästa kunskaperna.  

 

 

Bedömning 

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du:

·         redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt, 

·         deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter,

·         använder dig av begrepp som hör till avsnittet,

·         presterar på bedömningsuppgifter och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk, decimaltal, längdenheter och procent -Matematik åk 5

Bråk, decimaltal, längdenheter och procent.

Insats krävs, når inte målen
Nivå 1, godtagbara kunskaper
Nivå 2, mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Benämna och uttrycka bråk
Du visar inte/behöver stöd för att benämna enkla bråk samt uttrycka dem på minst ett sätt
Du kan benämna enkla bråk samt uttrycka dem på mer än ett sätt.
Du kan benämna svårare bråk och uttrycka dem på flera sätt.
Du kan med säkerhet benämna svårare bråk och uttrycka dem tydligt på flera sätt.
Storleksordna tal bråkform
Du visar inte/behöver stöd för att storleksordna enkla bråk.
Du kan storleksordna enklare bråk.
Du kan storleksordna svårare bråk .
Du kan med säkerhet storleksordna svårare bråk.
Beräkna tal i bråkform
Du visar inte/behöver stöd för att beräkna bråk i något räknesätt.
Du kan beräkna tal i bråkform med nämnare 10 i alla räknesätt.
Du kan beräkna flera bråk i alla räknesätt.
Du kan med säkerhet beräkna svårare bråk.
Storleksordna tal i decimalform
Du kan med hjälp storleksordna decimaltal i enklare uttryck.
Du kan storleksordna decimaltal i enklare uttryck.
Du kan storleksordna decimaltal i något svårare uttryck.
Du kan med säkerhet storleksordna decimaltal i något svårare uttryck.
Beräkna tal i decimalform
Du visar inte/behöver stöd för att beräkna decimaltal i enklare uttryck.
Du kan beräkna decimaltal i enklare uttryck i flera räknesätt
Du kan beräkna decimaltal i något svårare uttryck och i alla räknesätt.
Du kan med säkerhet beräkna decimaltal i något svårare uttryck och i alla räknesätt.
Samband mellan bråkform och decimalform.
Du visar inte/behöver stöd för att se samband mellan enkla tal i bråk- och decimalform.
Du kan se samband mellan enkla tal i bråk- och decimalform.
Du kan se samband mellan något svårare tal i bråk- och decimalform.
Du kan med säkerhet se samband mellan svårare tal i bråk- och decimalform.
Längdenheter
Du visar inte/behöver stöd använda dina kunskaper om decimaltal till att enhetsomvandla längdenheter.
Du kan använda dina kunskaper om decimaltal till att enhetsomvandla enklare längdenheter.
Du kan med använda dina kunskaper om decimaltal till att enhetsomvandla alla längdenheter.
Du kan med säkerhet använda dina kunskaper om decimaltal till att enhetsomvandla alla längdenheter.
Förståelse för procentbegreppet
Du kan med hjälp använda procent för att benämna en del av en helhet eller antal.
Du kan använda procent för att benämna och beräkna en del av en helhet eller antal.
Du kan använda procent för att benämna och beräkna en del av en helhet och antal, samt öka eller minska t.ex. reapriser.
Du kan med säkerhet använda procent för att benämna och beräkna en del av en helhet och antal, samt öka eller minska t.ex. reapriser.