👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala åk 3

Skapad 2021-09-20 19:09 i Vätö skola Norrtälje
Svenska år 3 - Tala 2011-2012
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få öva på att tala genom att berätta något för klassen, spela teater, delta i klassråd, samtala i grupp om olika ämnen m.m.

Innehåll

Tala

Du kommer att få träna på att

 • tala inför andra.
 • delta i diskussioner.
 • Spela teater
 • leda ditt utvecklingssamtal.
 • redovisa och framträda för klassen på olika sätt.

Arbetssätt......

Du kommer att:

 • vara klassvärd och kontrollera närvaro, läsa upp dagens datum och gå igenom dagens schema.
 • delta i klassråd en gång per vecka då du har möjlighet att komma med egna förslag och synpunkter.
 • samtala kring olika texter.
 • få planera, träna inför samt leda ditt utvecklingssamtal.
 • berätta och beskriva något du varit med om så att alla förstår.
 • på uppmaning få återberätta det du har läst.
 • genom övningar träna på att låta andra prata till punkt.
 • ha dramaövningar där vi tränar tonfall, röstläge och kroppsspråk
 • ha klassamtal kring språkbruk.
 • samtala om hur tonfall, röstläge och kroppsspråk påverkar det vi säger och hör

Syfte och centralt innehåll från LGR 11 om det valda ämnesområdet.

Bedömning mot kunskapskraven i åk 3

När du redovisar, är klassvärd, håller utvecklingssamtal, deltar i diskussioner m.m. kommer du att få feedback från mig och andra. Vi kommer tillsammans att diskutera vad du gör som är bra och vad du kan förbättra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3