👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delmål 1 IMA5 Historiskt tänkande: odling och kanal- bevattning IMA5

Skapad 2021-09-21 06:35 i Campus Backa Katrineholm
Grundskola F Historia
Vi kommer att arbeta med, första människorna, flodkulturer

Innehåll

Modul A: v 38-41

Historiskt tänkande: Odling och kanalbevattning

PROV: Fredag den 15/10

Provet kommer att innehålla:

Från samlare till när vi blev bönder , läs i boken och titta på frågorna och vad är 

Flodkulturer

v.41

Veckomål:

  • Repetition, examination

 

Onsdag

Träna till provet, fredag

Se till att ni har alla rätta svaren i häftet.

Kahoot

Torsdag

Träna till provet i morgon fredag 

v.40

Tisdag

Högkulturerna – hur de fungerade

Veckomål

  • Eleven har en fördjupad förståelse av hur högkulturerna hölls samman och styrdes:

-matöverskottets betydelse; organisation av arbete

-handel och transport

-betydelsen av skydd, militär och krig

-religionens funktion i högkulturen

-maktfördelning

-teknologisk och vetenskaplig utveckling: skrift, tidmätning

och astronomi

 

Onsdag

Vi fortsätter med att svara på frågorna i häftet, Flodkulturer

Torsdag

Gör klart frågorna, gå igenom frågor och svar

v.39

Övergången från jägare till samlarsamhället till civilisationer

Veckomål

  • Eleven kan berätta om hur jägar-, samlar- och nomadsamhällen fungerade.
  • Eleven kan redogöra för hur övergången till bofasta samhällen skedde.
  • Eleven kan diskutera varför större städer och riken uppstod.
  • Eleven kan göra en jämförelse mellan nomadsamhällen, bofasta samhällen, större riken och högkulturer.

Tisdag

Fortsätt jobba med frågorna på sidan 15 i boken.

Vi går igenom svaren.

Ev. börjar vi titta på kapitlet, Högkulturer i boken 

Film, Sli, Lärknuten

https://sliplay.se/member/play/products/512539-flodkulturer

Arbetshäfte till Flodkulturerna 

https://res.sli.se/00/Media/KMEDIA/1697KM_Flodkulturer_Stdhl.pdf

 

Onsdag

Film, Sli, Lärknuten

https://sliplay.se/member/play/products/512539-flodkulturer

Arbetshäfte till Flodkulturerna 

https://res.sli.se/00/Media/KMEDIA/1697KM_Flodkulturer_Stdhl.pdf

 

Torsdag

Fortsätt med häftet, Flodkulturer

https://res.sli.se/00/Media/KMEDIA/1697KM_Flodkulturer_Stdhl.pdf

Fredag

Gå igenom svaren till häftet, flodkulturer

Kahoot, flodkulturer 

v.38

Veckomål

  • Eleven kan redogöra för vad en historisk referensram innebär.
  • Eleven vet vad källanvändning innebär.
  • Eleven kan beskriva hur historia kan användas på olika sätt.
  • Eleven visar förståelse för några viktiga begrepp.

Tisdag

Vad är historia? Tre viktiga frågar att ställa sig s. 6 i boken

Vad är historia

https://www.youtube.com/watch?v=mz4nS6ALzxA&t=1s

 

Om vi hinner börjar vi på tisdagens planering 

Onsdag

De första människorna, utveckling

Vi tittar på korta filmer på Binogi (Studi)

Länk till en bra film om människans utveckling

https://www.youtube.com/watch?v=lJkiQtvUSVc

Läs i boken sid. 9-15, om du hinner, svara på frågorna på sid. 15 

 

Torsdag

Från jägare till samlarsamhället till civilisation

Livet som nomader, jägare och samlare

Läs i boken, Från samlare till stadsbo s. 9-15, svara på frågorna

Studi, Jordbrukets födelse

 

Fredag

Arbeta med frågorna på sidan 9-15, Från samlare till stadsbo