👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund- Djuren på djuris

Skapad 2021-09-21 07:59 i Rodrets förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi lyfter värdegrunden genom UR:s serie Djuren på Djuris. Varje avsnitt handlar om olika situationer som är vanliga på förskolan och som barnen kan känna igen sig i. Serien kompletterar vårt värdegrundsarbete med Zooland.

Innehåll

Var är vi?

Barngruppen består av 18 barn i åldrarna 4-5 år. Vi har delat in barnen i två projektgrupper, röd grupp - 4-åringar och blå grupp - 5-åringar. I den röda gruppen är det en ordinarie pedagog och en extra personal som vi har tillgång till under hösten. I den blå gruppen är det två ordinarie pedagoger. Grupperna har projekttid inomhus två förmiddagar var i veckan.

 

 

 

 

Var ska vi?

 • Barnen ska få förståelse för olika känslor.
 • Barnen ska kunna uttrycka sina egna känslor och få förståelse för andras känslor.
 • Ge barnen verktyg att hantera olika vardagliga situationer.
 • Stärka barnens relationer i barngruppen.

Hur gör vi?

 • Röd grupp har projekttid på måndagar och torsdagar med start klockan 9.15. Blå grupp har samma tid på tisdagar och onsdagar.
 • Vi tittar på ett avsnitt per vecka och samtalar kring den aktuella händelsen med fokus på känslorna som uppstår. Vi problematiserar och diskuterar olika lösningar på situationen. 
 • Vi kommer ta del av olika känslor som ledsen, arg, generad, förvånad, glad, otålig och rädd och använda dessa som utgångspunkt i samtal med barnen. 
 • Vi kompletterar samtalen med material som handdockor och känslokort. 
 • Vi dokumenterar med foto, video, diktafon.
 • Vi reflekterar regelbundet med barnen och i arbetslaget med dokumentationen som underlag.

Hur blev det?

 • Vi har regelbundna reflektionstillfällen med barnen och i arbetslaget.
 • Vi gör en större utvärdering av arbetet i slutet av oktober.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18