👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa

Skapad 2021-09-21 07:25 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Att läsa är en av de viktigaste sakerna du ska lära dig. Läsningen har du stor nytta av i allt. Därför är det viktigt att du får träna på bokstävernas ljud, hur du sätter samman dem till ord och meningar samt förstå det du läser.

Innehåll

Du ska få förutsättningar att utveckla:

- din förmåga att läsa och förstå skönlitteratur och andra texter.

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få undervisning om:

- alla bokstavsljuden.

- hur man ljudar ihop bokstävernas ljud till ord och meningar.

- ordbilder, så att du kan lära dig att känna igen dem utan att läsa.

- hur du kan göra för att först det du läser.

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

- träna ljudnings- och lästeknik i helklass och enskilt.

- läsa olika typer av texter både högt och tyst.

- samtala om olika typer av texter.

- arbeta med läsförståelse  (läsfixarna).

- lyssna på högläsning.

- arbeta med ASL (att skriva sig till läsning), där du skriver texter tillsammans med en kompis som du sedan använder när du lästränar.

 

Bedömning

Du ska kunna:

- läsa en text liknande den i du brukar läsa i din läsebok (både genom att ljuda och att läsa av orden snabbt och direkt).

- upptäcka om det uppstår problem med läsningen och då pröva att läsa om.

- återberätta en för dig viktig del i det du läst.

- samtala om det du läst och jämföra med vad du själv varit med om.

 

Underlag för bedömning

- Skolverkets bedömningsstöd

- När du läser dina texter på ASL-lektionerna

- Läsläxan som du läser upp i skolan

- Våra textsamtal

 

Återkoppling

- Återkoppling ges muntligt under terminen.

- Återkoppling ges också i samband med att du får byta läsprick.

 

Elevinflytande

Du får möjlighet att läsa ord och texter som är bekanta för dig eftersom du lästränar på det du själv har skrivit. Du har själv bestämt innehåll och mängd.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
    Sv  1-3
  • Sambandet mellan ljud och bokstav.
    Sv  1-3