👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Små kryp

Skapad 2021-09-21 08:40 i Forssagården Borlänge
Förskola
Vi ser att många barn visar intresse för små djur i alla former vi kommer under detta läsår att fördjupa oss i tema små kryp.

Innehåll

 

Innehåll

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet, ur lpfö

 

 

Mål: 

 • Vi vill ge barnen många möjligheter till språkutveckling
 • Att barnen vågar sätta ord på sina frågor för att få svar på sina funderingar
 • Vi vill väcka barnens intresse för naturvetenskap
 • Att tillsammans undersöka livet i naturen utifrån olika perspektiv mot en hållbar framtid
 • Att barnen utifrån sitt intresse ska få möjlighet att utveckla empati för varandra, djur, natur, miljö samt få en förståelse för likheter och olikheter hos både djur och människor.

 

Metod:

Ur det sociokulturella perspektivet är samspel och kommunikation grundläggande för att skapa ett lärande.

 

 • Sånger, rim, ramsor, polyglutt, böcker om små kryp
 • Bokprat
 • Faktaböcker
 • Samtala om t.ex. naturfenomen, årstider, djur, skräp i naturen
 • Didaktiska frågeställningar (vad, hur, varför) och fördjupa oss i det som fångar barnen, pedagogerna är medforskande.
 • Förstärka med bilder och TAKK
 • Pedagogerna finns som stöd och förebild för barnen i leken
 • Experiment av olika slag.
 • Digitalisering t.ex. skapa digitala djur, forska, green screen. Blue-bot- vad finns det för små kryp på olika ställen i naturen.
 • Skapande , använda återbruksmaterial.
 • Utforma miljön på avdelningen så att den inspirerar till temat, det ska synas att vi arbetar med tema små kryp.

 

Planering: 

Skapande, göra en larv att sätta upp ute på väggen, alla barn ska känna sig delaktiga och får skapa varsin del av larven. Tillverka nån insekt i papier mache, 3d skapande, känsel. 

Forska om olika smådjur utifrån vilka barnen visar störst intresse, sätta upp mindmaps ute för när vi gjorde det förra året märkte vi en ökad kommunikation ute mellan barnen och barn- vårdnadshavare. 

Göra egna memory/lotto spel med småkryp

Låta barnen rösta t.ex vilken bok ska vara veckans bok, vilket djur ska vi forska om, vilka sånger. För att få in demokrati, inflytande, intresse.

Temadag med temasamling en dag i veckan t.ex sånger om insekter, 

Till våren beställa fjärilslarver och följa utvecklingen

 

 

Dokumentation:

 

 • Reflektion tillsammans med barnen
 • post-it lappar
 • fota och filma.
 • Dela på barnens lärlogg för att göra vårdnadshavare delaktiga
 • Reflektera, diskutera och utvärdera i arbetslag varje vecka.
 • Skriva på unikum i reflektionen