👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 2: Religion & Vetenskap

Skapad 2021-09-21 09:14 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Religionskunskap
Syftet med detta arbetsområdet är att fördjupa uppfattningen om relationen mellan religion och vetenskap och att kunna dra slutsatser om vilken betydelse uppfattningar kan ha för individens förståelse för omvärlden.

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi fördjupa oss i olika uppfattningar av religion och vetenskap samt förhållandet mellan dessa. Utifrån era kunskaper ska vi diskutera vilken betydelse dessa uppfattningar och teorier kan ha för individers förståelse av världen.


Planering:

V. 

Måndag 12.05-13.20

Tisdag 10.00-11.20

38

 

1. Introduktion, planering. 

Dokumentär från Svenska kyrkan

39

2. Podcast
Teorier/uppfattningar om religion och vetenskap

3. Teorier/uppfattningar om religion och vetenskap

40

4. Gudsbevis

5. Podcast om religion och vetenskap 

41

Eventuellt gästföreläsning eller besök
Återkommer med information!

Uppgift: Religion & Vetenskap

 

*Siffran framför varje lektion motsvarar lektionsinlägg i Classroom. Missar du nummer 4 → Gå till Classroom och ta igen missat material.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  Rel
 • Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.
  Rel
 • Centralt innehåll
 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om vilken betydelse dessa uppfattningar kan ha för individens förståelse av sig själv och av sin omvärld.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt drar välgrundade slutsatser om vilken betydelse dessa uppfattningar kan ha för individens förståelse av sig själv och av sin omvärld.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt dra enkla slutsatser om vilken betydelse dessa uppfattningar kan ha för individens förståelse av sig själv och av sin omvärld.
  Rel  E