👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och diskutera en skönlitterär bok.

Skapad 2021-09-21 08:58 i Tiundaskolan Uppsala
Eleverna läser en skönlitterär bok. De förbereder sig för ett boksamtal i liten grupp där presentation av boken och samtal kring framtagna frågeställningar ingår.
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att krigslitteratur. Läsningen kommer att ske både under lektionstid och hemma. Du kommer att få förbereda dig på diskussionsfrågor och diskutera dem tillsammans i grupp. Arbetet ska redovisas skriftligt och muntligt där du får träna på muntliga NP. Hela arbetet avslutas med en recension av boken.

Innehåll

Syfte Lgr 11

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Eleven ska också ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att formulera och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll i Lgr 11

Du ska kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Du anpassar språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare vid muntlig presentation och muntligt berättande.

Du ska kunna leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sägs. 

Så här arbetar vi

Du läser ur boken under lektionstid och hemma och anpassar läsningen till den tid du har till ditt förfogande, Du arbetar med de olika uppgifterna till de olika läsuppdragen i din läsplanering. Under läsningen kommer du också diskutera innehållet i boken muntligt i smågrupper och tillsammans i helklass. Arbetet avslutas med ett skriftligt förhör där du får besvara några analysuppgifter till boken.

 

 

Uppgifter

  • Lästema: Krigslitteratur

Matriser

Sv
Bedömningsmatris litteraturläsning

LÄSNING

Centralt innehåll
  • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Sv  7-9   Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Sv  7-9   Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Nivå 2
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Läsa
textförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
reflektionsförmåga
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsa
sammanfatta innehåll
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.