👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintergatan

Skapad 2021-09-21 09:06 i John Blund Helsingborg
Förskola

Innehåll

VARFÖR?

Vi har valt att arbeta med tema rymden då vi sett att intresset finns hos barnen. De är ett sätt att implementera en större förståelse för vår omvärld och i sin tur hur viktig varje individ är för samhället samt hur världen har nått dit vi är idag. • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, 

• förmåga att urskiljas uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om dettaFörmågor: Kunna återberätta om momenten, kunna förmedla kunskapen vi ger dom

Fakta: Barnen ska kunna planeternas namn, utseende samt position från solen.

Färdighet: Barnet ska kunna svara på metakognitiva frågor samt öka barnens tillit till sin egen förmåga

Förståelse: De ska förstå att vi är en liten del av något stort och vårt ansvar gentemot vår planet.

HUR?

Vi kommer att arbeta med ett moment i ca 2 veckor, under den tiden kommer vi att fördjupa oss i vårt arbete med barnen genom att använda oss utav konkret fakta, barnens frågeställningar, skapande aktiviteter, stenciler samt IKT.

 

Planeten Jorden kommer att vara ett längre projekt då vi vill få in mer utav hållbar utveckling på grund av jordens historia och människans del i detta. 

VAD?

Rymden, solsystemet, planeterna och hållbar utveckling. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? 

Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.

Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.

Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18