👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära 1

Skapad 2021-09-21 09:07 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Träningslära
Kursen "Träningslära 1" ger en fördjupning av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå.

Innehåll

 

 Kurs: Träningslära 1

Arbetsområden: Teknik och Spelförståelse 2, Förebyggande styrketräning, Teori 2 och Ledarskap 2.

 

Examensmål: Genomföra moment med fokus på teknik och spelförståelse, fysövningar som förbygger skador, teori inom sin valda sport samt genomföra moment som innefattar ledarskap.

 Syfte & Mål: Förmåga att genomföra och anpassa olika former av träning som främjar teknik samt spelförståelse, bygga en övningsbank med styrkeövningar som förberedelse inför säsongen, öka förståelsen kring sin sport utifrån samhälleliga aspekter samt lära sig att planera samt utföra ledarskap för att locka till sig nya utövare. Även få en ökad kunskap kring frågor som rör mångfald samt en internationell syn på sin sport.

 

Planering av arbetsområde/Förväntat resultat:

TID

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/Aktivitet:

T.ex.
Lektion
Moment Vecka:

 

 

34-43

 Teknik samt spelförståelse.

Dribbla,passa, mottagningar, skott och spel.

45-12

Förebyggande fysträning samt teknik.

Dribbla,passa, mottagningar, skott och spel. Styrketräning med inslag av balans och smidighet.

13-17

Förståelse för sin sport ur ett hälsoperspektiv. Näringslära. Förebygga samt behandla skador. Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera anpassade och målstyrda träningsprogram.

Teoriuppgifter där de olika perspektiven avhandlas.

18-23

Ledarskap inom vald sport för att locka till sig nya utövare.

Planera samt utföra övningar med fokus på ledarskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

Matriser

Trn
Träningslära 1 Matris

E
C
A
Tekniskt och taktiskt
-Eleven genomför vald idrott, tekniskt och taktiskt med kontroll
Med viss säkerhet i samråd med handledare Med viss precision
Med viss säkerhet och efter samråd med handledare, Med precision
Med säkerhet och efter samråd med handledare, Med god precision
Nya miljöer, skador, ohälsa
-I tävlingssituationer agerar eleven I mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven I tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
I tävlingssituationer agerar eleven I mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven I tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa
-Eleven beskriver, utiftrån tränings- och tävlingssituationer träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet samt använder central begrepp
Översiktligt Med viss säkerhet
Utförligt Med viss säkerhet
Utförligt och nyanserat Med säkerhet
Träningsplanering
-Eleven planerar och genomför sin träning. I träningen prövar eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare. Eleven utvärderar metoderna nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier
Efter samråd med handledare. Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier samt föreslår alternativa metoder för att förbättra resultat
Värderingar
Dessutom diskuterar eleven hur olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Samarbete, kommunicera
-Eleven samarbetar och kommunicerar i tränings- och tävlingssituationer
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Självinsikt
- Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet