👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2021-09-21 09:27 i Ängsskolan Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning

Innehåll

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på:

 • de fyra räknesätten
 • mynt och sedlar
 • pengars värde och att växla pengar
 • växter och djur i din närhet
 • sambandet mellan kost och hälsa

Undervisning

Du kommer att

 • arbeta med Puls NO 4
 • materialet Djur omkring oss
 • Matteresan 1
 • konkret material

 

Bedömning 

Du kan

 • delta och genomföra uppgifter i Matteresan
 • resonera om pengars värde och hur de kan växlas
 • delta och ge ecempel på något djurs livsvillkor
 • namnge någon växt i din närhet och delta i arbete om växters livsvillkor
 • använda ord och begrepp kopplade till ämnesområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.
  VEU  7-9
 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.
  VEU  7-9
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
  VEU   9