👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2021-09-21 09:58 i Ängsskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 – 9 Motorik

Innehåll

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på:

 • olika danser, lekar och deras regler
 • hur olika typer av träning utvecklar kondition och styrka
 • klädval beroende på aktivitet
 • undersöka och orientera dig ute i närmiljön

Undervisning

Du kommer att

 • ha idrottslektion 2 gånger/ vecka
 • byta om och duscha
 • röra dig ute i närområdet

Bedömning 

Du kan

 • delta i varierade idrottslektioner
 • delta i att följa någon regel
 • delta i kommunikation kring kondition och styrka
 • byta om och duscha
 • klä dig efter väder vid utevistelse
 • orientera dig och hitta i närområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  7-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  7-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9