👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering HT2021

Skapad 2021-09-21 10:01 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk Planering HT 2021

Innehåll

Arbetsområde  

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

* Kunna använda de grammatiska begreppet som vi lärt oss under den perioden

* Du ska kunna arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka olika typer av texter.

* Du ska kunna samarbeta med kamrater och vara aktivt i klassrummet (ställa frågor, diskutera, vara aktiv lyssnare).

* Du ska kunna skriva texter som du hade som läxor .

* Du ska kunna läsa en bok på albanska. 

* Du ska kunna läsa en kapitel varje vecka och sedan redovisa och skriva  den i klassrummet.   

Undervisning och arbetsmetoder

* Arbeta i par / grupp

* Spela eller tävla mellan grupper att skriva rätt

* Tittar korta filmer, bilder som kopplar med tema

* Öva att prata på rätt sätt i klassrummet.

 

Eleven har uppnått målen när....

* Vara aktivt i klassrummet( samarbeta, ställa frågor)

* Kan läsa och tolka olika texter och jämföra med svenska språket

* Eleven kunna dem grammatiska begrepp som ni har lärt i klassrummet.

* Läsa boken och redovisa och klara läxor varje vecka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6