👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2021-09-21 09:59 i Ängsskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet

Innehåll

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på:

 • skapa bilder efter mönster och fritt
 • prova olika tekniker och redskap när du skapar med färg
 • prova att modellera
 • skapa inom textilslöjd
 • använda instrument
 • delta i sång

Undervisning

Du kommer att

 • ha skapa- lektion 1 gång/ vecka
 • ha slöjd 1 gång/ vecka
 • ha musiklektion i grupp 1 gång/ vecka

 

Bedömning 

Du kan

 • delta i att skapa med olika redskap och tekniker
 • delta i slöjd och skapa med olika tekniker
 • delta i musiklektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9