👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska årskurs 9 - höstterminens planering 2021

Skapad 2021-09-21 10:11 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
VOUS ETES LES BIENS VENUS EN FRANCAIS!

Innehåll

Sundbyskolan , Höstterminens planering 2021 , franska i åk 9  

..........................................................................................................................

         VOUS  ETES  LES  BIENS  VENUS  EN  FRANCAIS  !                                           

...........................................................................................................................

I varje kapitel ska eleven förstå  det mest väsentliga av innehållet i tidligt talat , 

enkelt språk  med enkla texter i vardagen , i syfte att lära sig franska  

v. 33 Boken " Chez nous 4 "                    

     kap.1a.Sur la plage .                                                          

      Vi börjar med en presentation , hälsningar frasar och  repetition

          läsa, uttala och översätta texten, konversation om Frankrike

...........................................................................................................................                                                                    

 v.34. fortsätta läs läxa ,som kopplade till kap , grammatik, etre =att vara och 

avoir = att ha , som hjälpverb och några verb ( i presens , passe -compose och

futur ) , eleven ska kunna lära sig hur kan man använda dem . 

................................................................................................................................

v.35. fortsätta  läs läxa , övningar och repetition , konversation , reportage 

..................................................................................................................................

v.36.kap.1b, La rentree . läsa uttala och översätta  texten, berätta om sommarlovet, 

 grammatik,  hur kan vi använda bestämd och obestämd artikel , eleverna ska kunna 

lära sig dem , övningar, reportage                

....................................................................................................................................

v.37. fortsätta, läs läxa, övningar, repetition , räkneord , veckodagarna ,konversation,

kroppens delar , och hur beskriver och samtalar  man med en läkare om man är sjuk 

, vid läkarbesök . 

.............................................................................................................................. ......                           

 v.38. 1c. Le blogg de Sabir , läsa, uttala och  översätta texten , verb övningar ,reportage,

 konversation , test .

..............................................................................................................................

v.39. fortsätta , läs läxa ,repetition, bestämd och obestämd artikel , övningar, diktamen

..............................................................................................................................

v.40.Le francais  dans le monde et au Canada et et Le Quebec , läsa , och översätta

texten , substantiv i  bestämd och obestämd form, test 

.............................................................................................................................

v.41. fortsätta, läs läxa , grammatik , övningar, konversation, reportage, diktamen 

............................................................................................................................

v.42.kap.2a. Mon futur metier. läsa , uttala och översätta texten, konversation ,

grammatik, (presens, passe-compose och futurum). övningar, test

......................................................................................................................................                                    

v. 43. fortsätta , läs läxa, övningar ,diktamen, reportage, analys, utvärdering 

....................................................................................................................................

v.44.                                   H     Ö     S     T                      L    O    V 

......................................................................................................................................

v.45. repetition , läs läxa, övningar, grammatik, test , reportage, analys 

.............................................................................................................................

v.46.kap.2b .Mon stage, läsa översätta  och uttryck med il faut , au presens ,

 passe -compose et au futur simple , övningar, reportage                       

.............................................................................................................................

v.47. fortsätta , läs läxa, test, grammatik, fokus läsa och höra , övningar 

..........................................................................................................................

v.48. kap2c. Journal d`une jeune fille au pair, läsa , uttala, översätta texten.                                   

 grammatik, presens , passe-compose och imparfait av verb som slutar

med er, ir och re. övningar, 

............................................................................................................................

v.49.  fortsätta ,läs läxa , repetition , övningar, dikta, reportage , analys 

.............................................................................................................................

v.50,51. repetition, utvärdering  , reportage, Jul och traditioner i Frankrike 

Jag önskar alla " God Jul och Gott nytt år 2022 ! /Joyeux Noel et Bonne Annee !"

............................................................................................................................