👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationella Relationer - Moment 2: FN & Folkrätten (Plus-HT21)

Skapad 2021-09-21 10:10 i MIDGÅRDSSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Samhällskunskap
Organisationen Förenta Nationerna och mänskliga rättigheter.

Innehåll

FN & Folkrätten

Internationella systemet bygger på samverkan stater emellan och stater och andra aktörer. När man fördjupar sig i konflikter är det centralt att kunna känna till de internationella normer och regler som styr internationella systemet. Förenta Nationerna (FN) är den internationellt sätt största och mest kända samarbetsorganisationen.

FN innefattar flertalet olika organ, alla med särskilda uppgifter att upprätthålla organisationens tre huvuduppdrag; säkra fred och samarbete, lyfta mänskliga rättigheterna och driva utvecklingsfrågor. Organisationen omfattar 193 medlemmar och leds av generalsekreteraren. Svensken Dag Hammarsköld har innehaft titeln som Generalsekreterare.

Efter momentet ska du kunna:

 • Redogöra för Förenta Nationernas struktur
 • Analysera hur Förenta Nationerna kan medverka tilll fred och säkerhet
 • Diskutera behov av internationella domstolar och folkrätten
 • Diskutera eventuella behov av reformer för att möta dagens utmaningar

 

Tidsram: Vecka 38-40. För översikt av hela kursen, se Terminsplaneringen.

Material: Kursboken s. 120 - 135 + Presentationer & Övningsuppgifter. Allt lektionsmaterial finns i Studieguiden.

Examination: Inlämningsuppgift, Deadline Söndag 10/10, kl 21:00.

Uppgifter

 • Examination - FN:s olika roller

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen.
  Sam  -
 • Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -

Matriser

Sam
Internationella Relationer - Moment 2: FN & Folkrätten

E
C
A
Olika aktörer och dess förutsättningar
Eleven kan översiktligt redogöra för hur olika nationella och internationella förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av internationella aktörer.
Eleven kan utförligt redogöra för hur olika nationella och internationella förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av internationella aktörer.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur olika nationella och internationella förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av internationella aktörer.
Analysera orsaker och konsekvenser
Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av samarbeten och konflikter.
-
-
Teorier, modeller och begrepp
I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder.
-
I analysen använder eleven med säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder.
Analysera teorier, modeller och begrepp
Dessutom diskuterar eleven översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
Dessutom diskuterar eleven utförligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
Källkritik & hänvisningar
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.