👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 6 - höstterminens planering 2021

Skapad 2021-09-21 10:14 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
VOUS ETES LES BIENS VENUS EN FRANCAIS!

Innehåll

Sundbyskolan , Höstterminens planering 2021 , franska i åk  6 

..........................................................................................................................

         VOUS  ETES  LES  BIENS  VENUS EN FRANCAIS  !                                           

...........................................................................................................................

I varje kapitel ska eleven förstå  det mest väsentliga av innehållet i tidligt talat , 

enkelt språk  med enkla texter i vardagen , i syfte att lära sig franska  

v. 33 Boken " Chez nous 1 "                    

     kap.1a. Ca va?                                                          

      Vi börjar med en presentation , hälsningar frasar och  repetition

          läsa, uttala och översätta texten, konversation om Frankrike

...........................................................................................................................                                                                    

 v.34. fortsätta läs läxa  som kopplade till kap , konversation, räkneord 

  , att lära sig  yrket i fr . nr. 1 ,reportage .

...........................................................................................................................

v.35.kap 1b. Elle s`appelle Isabelle . läxa ,uttala, och översätta texten,

 tala om ålder, familj , övning, konversation , kläder och färg i fr 

........................................................................................................................

v.36. fortsätta , läs läxa , grammatik / bestämd och obestämd artikel 

, eleverna ska  kunna lära sig dem , yrket nr.2 i fr. reportage              

...........................................................................................................................

v.37. kap.1c. Tu as quel age ? läsa, uttala och  översätta texten, övningar,

 repetition räkneord , veckodagarna , husdjur  nr. 1 i fr.

..............................................................................................................................                            

 v.37. fortsätta  läs läxa, verb  "avoir = att ha "  eleverna ska kunna använda

verbet ,  övningar, test , reportage .

..............................................................................................................................

v.38. kap-2a. Jeu de memoire , läsa uttala , och översätta texten , reportage, 

övningar , test 

..............................................................................................................................

v.39. fortsätta , läs läxa, repetition , substantiv i bestämd och obestämd form 

.............................................................................................................................

v.40. 2b.Dans la Rue . läsa , uttala och översätt texten , grammatik, övningar,

 konversation , test , reportage, husdjur nr.2

.........................................................................................................................                                   

 v.41. fortsätta , läs läxa  läsa,  övningar , klockan , skolämnen, verb övningar , 

 diktamen, reportage, konversation 

...............................................................................................................................

v.42.2C,. klockan -hela klockslag , läs, uttala, översätta texten, övningar, 

grammatik, konversation , utvärdering 

..........................................................................................................................

v.43. fortsätta , fritidsaktiviteter , possessiva pronomen , övningar, eleverna 

ska kunna använda dem i fr. test .

.............................................................................................................................

v.44.                                   H     Ö     S     T                      L    O    V 

............................................................................................................................

v.45. repetition , räkneord, klockan , läs läxa, övningar, grammatik, reportage,

 konversation 

.............................................................................................................................

v.46. Je suis en Provence , läsa och översätta texten ang några platser 

en Provence , konversation , sport nr.1                      

.............................................................................................................................

v.47. fortsätta , läs läxa, repetition,  test , övningar, grammatik, reportage, 

..........................................................................................................................

v.48. kap.3a, j`aime le rouge .                                    

 läsa, uttala, översätta texten , övningar,  reportage, konversation , repetition 

............................................................................................................................

v.49.  fortsätta ,läs läxa , övningar,  utvärdering.  reportage , konversation 

.............................................................................................................................

v.50,51. repetition, Jul och traditioner i Frankrike 

Jag önskar alla " God Jul och Gott nytt år 2022 ! /Joyeux Noel et Bonne Annee !"

............................................................................................................................