👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 6E2 ht-21

Skapad 2021-09-21 10:22 i Torpskolan Lerum
Svenska
Grundskola 6 Svenska
I svenska kommer vi jobba med att tala, läsa och skriva.

Innehåll

Information:


De inledande veckorna  av terminen  arbetar vi med att hur vi ska jobba. Detta innebär t ex många kortare muntliga gruppredovisningar, att ni ska parvis förbereda svaren på olika frågor. På lästimmarna, men också på vanliga svensklektioner, använder vi Zick Zack-boken.
Allra först kommer vi att jobba med kapitlet "Fantasins kraft" .Du kommer få svara på frågor både "före" läsningen och "efter" läsningen. Det är viktigt att du lär dig olika lässtrategier och övar dig på att använda dem på rätt sätt. I  detta ingår också hur du kan tänka och jobba när du ska svara på frågor till olika texter.

Du kommer också få göra olika tester som handlar om läsförståelse, ordkunskap, läshastighet samt stavning. Dessa används för att vi ska veta vad du redan kan och vad du kommer behöva jobbar mer med.

Detta kommer du få öva dig på:

Tala, lyssna och samtala

 • Kunna delta i samtal,
 • Kunna föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • Kunna redovisa muntligt i mindre grupp både med hjälp av stödord och utan.
 • Kunna sammanfatta det som har sagts i grupperna
 • Förberedelser inför nationella provet som kommer att göras mellan höstlov och jul.

Läsa

 • Kunna olika lässtrategier och använda dem på olika sorters texter.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i lästa texter som faktatexter, skönlitterär text och tidningsartiklar.
 • Kunna göra sammanfattningar av lästa texter.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

Skriva

 • Kunna skriva olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter
 • Kunna beskriva personer, tankar och miljöer
 • Kunna skriva dialoger
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna använda sig av en tankekartor för att planera skrivande
 • Kunna jobba med "startmeningar" och ordbanker
 • Kunna använda Google Dokument och då också ge respons  på andras texter.

 

Bedömning:
Under denna period görs ingen bedömning utan det kommer du få i planeringar som kommer senare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv