👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2021-09-21 10:38 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta var man vill? Detta är några av de frågor vi kommer leta svaret på i arbetet med skogen.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter? Det är många som gör utflykter till skogar. Man går dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara för att promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur och bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till och varför skogen är viktig för människan.
 • berätta om olika faktorer som hotar skogen.
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO

* diskutera i helgrupp och i mindre grupp

* arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter

* titta på filmer

* göra besök i naturen

* skriva faktatexter om djur och växter

* samtala & resonera om olika samband i naturen och människans beroende av och påverkan på skogen.

  

Centralt innehåll

Såhär visar jag att jag kan

 • genom muntliga diskussioner om ämnet
 • genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor som rör ämnet
 • genom skriftligt/muntligt förhör

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva 
 • Samtala
 • Söka och använda information
 • Undersöka

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, men även i ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6