👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- problemlösning

Skapad 2021-09-21 10:49 i Noltorpsskolan F-3 Alingsås
Vi kommer att arbeta med att träna på olika sätt att lösa matematiska problem i vardagen.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vi kommer att träna på och lära oss om olika sätt att lösa matematiska problem i vardagen. Matematiska problem är uppgifter där du inte innan känner till hur problemet ska lösas. Du måste då undersöka och kanske prova dig fram för att hitta en lösning.

Innehåll

Abetsområde

Vi kommer att träna på och lära oss om olika sätt att lösa matematiska problem i vardagen. Matematiska problem är uppgifter där du inte innan känner till hur problemet ska lösas. Du måste då undersöka och kanske prova dig fram för att hitta en lösning.

Konkreta mål

 • Du kan förklara hur du har löst uppgifterna med ord, bild och mattespråk
 • Du kan använda matematiska begrepp (ord, bilder, tecken) när du löser uppgifterna

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur du har löst uppgifterna
 • använda de matematiska begreppen på ett korrekt sätt

Undervisning

 • Vi kommer att arbeta med olika vardagliga matematiska problem både enskilt och i grupp.
 • Vi tränar på att visa och berätta hur man kan lösa uppgifter på olika sätt, både muntligt och skriftligt.
 • Du får ta del av hur andra löser uppgifter och kan på så sätt lära dig olika strategier som man kan lösa uppgifterna på.
 • Vi kommer att samtal om ord och begrepp samt lära oss hur man använder dessa i rätt sammanhang.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3