👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förbränningsmotorer

Skapad 2021-09-21 10:53 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Personbilar – reparations- och systemteknik
Personbilar – Förbränningsmotorer behandlar komponenter och system samt reparationer av kraftöverföring för personbilar och lätta transportfordon. Denna kurs pågår hela läsåret parallellt med andra fordonskurser. Examinationer sker löpande under kursen och kan bestå av praktiska och teoretiska prov samt förekommande inlämningsuppgifter.

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Förbränningsmotorers funktion med inre detaljer och kringutrustning i personbilar och lätta transportfordon.
 • Olika bränslesystem och tändsystem, deras uppbyggnad och komponenter samt hur de samverkar och kommunicerar med varandra.
 • Olika avgasreningssystem för förbränningsmotorer, deras komponenter och funktion samt gällande miljö- och lagkrav.
 • Olika förbränningsmotorers mekatronik, deras komponenter och hur de samverkar med varandra, bland annat kamaxelstyrning och styrning av elektroniskt styrda spjällhus.
 • Metoder för och genomförande av felsökning och reparationer av olika förbränningsmotorer, deras komponenter och kringutrustningar.
 • Metoder för och genomförande av demontering, montering och justering av komponenter i samband med felsökning och reparationer.
 • Metoder för och genomförande av komponent- och kretsmätningar med mät- och diagnosutrustning samt tolkning av utläst mätdata.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Olika förbränningsmotorers mekatronik, deras komponenter och hur de samverkar med varandra, bland annat kamaxelstyrning och styrning av elektroniskt styrda spjällhus.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Metoder för och genomförande av komponent- och kretsmätningar med mät- och diagnosutrustning samt tolkning av utläst mätdata.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Metoder för och genomförande av demontering, montering och justering av komponenter i samband med felsökning och reparationer.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Olika bränslesystem och tändsystem, deras uppbyggnad och komponenter samt hur de samverkar och kommunicerar med varandra.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Användning av specialverktyg, verktyg och utrustning på ett kvalitetsmässigt sätt samt vård av dessa.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Metoder för och genomförande av felsökning och reparationer av olika förbränningsmotorer, deras komponenter och kringutrustningar.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Arbete med problemlösning och uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Yrkesmässigt språk, kommunikation och målgruppsanpassning.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Fordonstillverkares anvisningar och krav samt scheman och övrig teknisk information på svenska och engelska.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Förbränningsmotorers funktion med inre detaljer och kringutrustning i personbilar och lätta transportfordon.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Olika avgasreningssystem för förbränningsmotorer, deras komponenter och funktion samt gällande miljö- och lagkrav.
 •  PBROS  1-4Centralt innehåll Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
 • Kunskapskrav
 •  PBROS  E 4Betyg E Eleven utför, i samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av förbränningsmotorer och deras olika komponenter och system i personbilar och lätta transportfordon. Vid reparationer utför eleven, i samråd med handledare, i bekanta situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.
 •  PBROS  C 4Betyg C Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av förbränningsmotorer och deras olika komponenter och system i personbilar och lätta transportfordon. Vid reparationer utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.
 •  PBROS  A 4Betyg A Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer felsökning och reparationer av förbränningsmotorer och deras olika komponenter och system i personbilar och lätta transportfordon. Vid reparationer utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.
 •  PBROS  E 4Betyg E När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk. I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen. Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
 •  PBROS  C 4Betyg C När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk. I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen. Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
 •  PBROS  A 4Betyg A När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med säkerhet ett yrkesmässigt språk. I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen. Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.
 •  PBROS  E 4Betyg E I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag specialverktyg, verktyg och utrustning. Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem. Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
 •  PBROS  C 4Betyg C I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med gott handlag specialverktyg, verktyg och utrustning. Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem. Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
 •  PBROS  A 4Betyg A I arbetet använder eleven med säkerhet rätt arbetsmetod och med mycket gott handlag specialverktyg, verktyg och utrustning. Dessutom använder eleven med säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem. Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
 •  PBROS  E 4Betyg E När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
 •  PBROS  C 4Betyg C När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
 •  PBROS  A 4Betyg A När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
 •  PBROS  E 4Betyg E Eleven beskriver översiktligt förfunktionsprinciper för och konstruktioner av olika personbilars och lätta transportfordons förbränningsmotorer samt deras kringutrustning. Eleven beskriver även översiktligt olika bränslesystem, tändsystem och avgasreningssystem samt hur de samverkar och kommunicerar med varandra.
 •  PBROS  C 4Betyg C Eleven beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika personbilars och lätta transportfordons förbränningsmotorer samt deras kringutrustning. Eleven beskriver även utförligt olika bränslesystem, tändsystem och avgasreningssystem samt hur de samverkar och kommunicerar med varandra.
 •  PBROS  A 4Betyg A Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av olika personbilars och lätta transportfordons förbränningsmotorer samt deras kringutrustning. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat olika bränslesystem, tändsystem och avgasreningssystem samt hur de samverkar och kommunicerar med varandra.