👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du kommer att styra över din egen förflyttning med hjälp av akkakörning!

Skapad 2021-09-21 10:57 i Frejagymnasiet Mölndal - Utbildningsförvaltningen
Du kommer att delta i aktiviteten akkaplattekörning i skolans lokaler då du kan reflektera över samband mellan orsak och verkan. Varje gång du trycker på touchkontakten med din hand, kör du framåt i skolans lokaler. Du kommer att åka förbi olika riktmärken under färden för att ge dig en möjlighet att känna igen dig under resans gång.
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO
Du kör med hjälp av touchkontakt. När du trycker ner kontakten kör akkaplattan framåt på slingan. När du släpper handen stannar du.

Innehåll

 

Syfte

Syftet är att du själv skall styra över din förflyttning med hjälp av akkaplattan samt förstå sambandet mellan orsak och verkan.

Centralt innehåll

I arbetsområdet behandlas följande innehåll:

Du visar vad du kan genom att:

Du startar förflyttningen genom att själv lägga handen på touchkontakten.

I undervisningen kommer vi att:

Vi visar dig var touchkontakten finns och hjälper dig med den första starten. När du sedan lyfter upp din hand stannar akkaplattan. Det är du som bestämmer när det är dags att åka vidare på slingan.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.
    NAO  -
  • Olika sätt att orientera sig i närmiljön, till exempel med hjälp av kännetecken i omgivningen.
    NAO  -